Detail zařízení

Identifikační kódCZS01397
IČ provozovatele26092212
Název provozovateleSVZ Centrum s.r.o.
ZÚJ provozovatele539911
Ulicepar.č.60/1 k.ú. Bytíz
PSČ26101
ObecPříbram
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
8.6.0Zařízení S-OO3 (ostatní odpad)Kody

Povolené odpady technologie: 8.6.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010101OOdpady z těžby rudných nerostů
010102OOdpady z těžby nerudných nerostů
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010308ORudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
010410ONerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020402OOdpad uhličitanu vápenatého
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040210OOrganické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
050117OAsfalt
070213OPlastový odpad
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
100124OPísky z fluidních loží
100125OOdpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
100208OJiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
100212OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
100908OLicí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
101203OÚlet a prach
120113OOdpady ze svařování
120121OUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
150101OPapírové a lepenkové obaly
150106OSměsné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160113NBrzdové kapaliny
160117OŽelezné kovy
160119OPlasty
160306OOrganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
160601NOlověné akumulátory
161102OJiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190501ONezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
191201OPapír a lepenka
191205OSklo
191209ONerosty (např. písek, kameny)
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
200101OPapír a lepenka
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200141OOdpady z čištění komínů
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad
200399OKomunální odpady jinak blíže neurčené