Detail zařízení

Identifikační kódCZS01367
IČ provozovatele25383329
Název provozovateleAB CHEMITRANS, s.r.o.
ZÚJ provozovatele599051
UliceBudovatelská 333
PSČ73552
ObecBohumín
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
060315NOxidy kovů obsahující těžké kovy
060316OOxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
100210OOkuje z válcování
100401NStrusky (z prvního a druhého tavení)
100402NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100405NJiný úlet a prach
100501OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100503NPrach z čištění spalin
100504OJiný úlet a prach
100511OJiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
100601OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100602OPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100603NPrach z čištění spalin
100604OJiný úlet a prach
100804OÚlet a prach
100808NSolné strusky z prvního a druhého tavení
100809OJiné strusky
100811OJiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110203OOdpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
110205NOdpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
110206OOdpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
110501OTvrdý zinek
110502OZinkový popel
110503NPevné odpady z čištění plynu
110504NUpotřebené tavidlo
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
120105OPlastové hobliny a třísky
120116NOdpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120117OOdpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10