Detail zařízení

Identifikační kódCZS01312
IČ provozovatele63494671
Název provozovateleDEMONTA Trade SE
ZÚJ provozovatele551074
UliceŽelezná 16, č.p.49
PSČ61900
ObecBrno-jih
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020110OKovové odpady
070213OPlastový odpad
100201OOdpady ze zpracování strusky
100202ONezpracovaná struska
100210OOkuje z válcování
100304NStrusky z prvního tavení
100308NSolné strusky z druhého tavení
100309NČerné stěry z druhého tavení
100316OJiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
100401NStrusky (z prvního a druhého tavení)
100402NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100501OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100601OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100602O/NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100602OPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100808NSolné strusky z prvního a druhého tavení
100903OPecní struska
101003OPecní struska
101010OPrach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
101099O/NOdpady jinak blíže neurčené
110501OTvrdý zinek
110502OZinkový popel
120101O/NPiliny a třísky železných kovů
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
120103O/NPiliny a třísky neželezných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150104OKovové obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
170203OPlasty
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170410NKabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
190102OŽelezné materiály získané z pevných zbytků po spalování
191001OŽelezný a ocelový odpad
191002ONeželezný odpad
191004OLehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
191006OJiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
191202OŽelezné kovy
191203ONeželezné kovy
191204OPlasty a kaučuk
200101OPapír a lepenka
200139OPlasty
200140OKovy