Detail zařízení

Identifikační kódCZS01267
IČ provozovatele27167127
Název provozovateleSedlčanské technické služby,s.r.o.
ZÚJ provozovatele540498
Uliceareál skládky Kosova Hora
PSČ26291
ObecKosova Hora
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
3.4.0Třídění odpaduKody

Povolené odpady technologie: 3.4.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
010413OOdpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
020103OOdpad rostlinných pletiv
020107OOdpady z lesnictví
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020401OZemina z čištění a praní řepy
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
070213OPlastový odpad
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101112OOdpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
101201OOdpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101206OVyřazené formy
101311OOdpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
101314OOdpadní beton a betonový kal
120105OPlastové hobliny a třísky
120113OOdpady ze svařování
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
160103OPneumatiky
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170405OŽelezo a ocel
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
180104OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200306OOdpad z čištění kanalizace
200307OObjemný odpad