Detail zařízení

Identifikační kódCZS01257
IČ provozovatele42714770
Název provozovateleKUKU, spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele566039
Ulice34
PSČ29431
ObecJizerní Vtelno
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010309OČervený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07
010505NVrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
020103OOdpad rostlinných pletiv
020204OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040106OKaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040214NOdpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
040216NBarviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
050102NKaly z odsolovacích zařízení
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050108NJiné dehty
050603NJiné dehty
050701NOdpady obsahující rtuť
060201NHydroxid vápenatý
060405NOdpady obsahující Jiné těžké kovy
060702NAktivní uhlí z výroby chlóru
060902OStruska obsahující fosfor
061302NUpotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
070103NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070104NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070108NJiné destilační a reakční zbytky
070109NHalogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070110NJiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070203NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070209NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070210NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070299OOdpady jinak blíže neurčené
070303NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070309NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070310NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070403NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070404NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070409NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070410NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070503NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504NJiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070509NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070510NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070603NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607NHalogenované destilační a reakční zbytky
070609NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070610NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070703NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070707NHalogenované destilační a reakční zbytky
070708NJiné destilační a reakční zbytky
070709NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070710NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
080201OOdpadní práškové barvy
080307OVodné kaly obsahující tiskařské barvy
080308OVodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
090103NRoztoky vývojek v rozpouštědlech
100102OPopílek ze spalování uhlí
100104NPopílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100304NStrusky z prvního tavení
100305OOdpadní oxid hlinitý
100308NSolné strusky z druhého tavení
100401NStrusky (z prvního a druhého tavení)
100402NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100403NArzeničnan vápenatý
100404NPrach z čištění spalin
100405NJiný úlet a prach
100406NPevný odpad z čištění plynu
100407NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100501OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100503NPrach z čištění spalin
100504OJiný úlet a prach
100505NPevné odpady z čištění plynu
100506NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100601OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100603NPrach z čištění spalin
100604OJiný úlet a prach
100606NPevný odpad z čištění plynu
100607NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100703OPevný odpad z čištění plynu
100704OJiný úlet a prach
100705OKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100804OÚlet a prach
110108NKaly z fosfátování
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110202NKaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
110203OOdpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
110302NJiné odpady
120102OÚlet železných kovů
120105OPlastové hobliny a třísky
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120112NUpotřebené vosky a tuky
120117OOdpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130105NNechlorované emulze
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103OPneumatiky
160111NBrzdové destičky obsahující asbest
160112OBrzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160115ONemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
160116ONádrže na zkapalněný plyn
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
160120OSklo
160122OSoučástky jinak blíže neurčené
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160604OAlkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
160605OJiné baterie a akumulátory
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170204NSklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170901NStavební a demoliční odpady obsahující rtuť
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190105NFiltrační koláče z čištění odpadních plynů
190106NOdpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190107NPevné odpady z čištění odpadních plynů
190110NUpotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
190402NPopílek a jiný odpad z čištění spalin
190802OOdpady z lapáků písku
190807NRoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190814OKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190904OUpotřebené aktivní uhlí
190906ORoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
191001OŽelezný a ocelový odpad
191002ONeželezný odpad
191201OPapír a lepenka
191202OŽelezné kovy
191210OSpalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
191211NJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200110OOděvy
200111OTextilní materiály
200113NRozpouštědla
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200125OJedlý olej a tuk
200139OPlasty
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200304OKal ze septiků a žump
200307OObjemný odpad