Detail zařízení

Identifikační kódCZS01241
IČ provozovatele25798278
Název provozovateleTechnické služby města Poděbrad s.r.o.,
ZÚJ provozovatele537683
UliceKozinova 1/II
PSČ29001
ObecPoděbrady
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody
3.4.0Třídění odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020103OOdpad rostlinných pletiv
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160119OPlasty
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160605OJiné baterie a akumulátory
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200111OTextilní materiály
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200307OObjemný odpad