Detail zařízení

Identifikační kódCZS01226
IČ provozovatele46356657
Název provozovateleAGRO Jesenice u Prahy a.s.
ZÚJ provozovatele539422
Ulice149/20, 149/22, 649/3
PSČ25241
ObecLibeř
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
1.3.0Kompostování odpaduKody

Povolené odpady technologie: 1.3.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020101OKaly z praní a z čištění
020103OOdpad rostlinných pletiv
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107OOdpady z lesnictví
020109OAgrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020401OZemina z čištění a praní řepy
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020701OOdpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702OOdpady z destilace lihovin
030101OOdpadní kůra a korek
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
150101OPapírové a lepenkové obaly
150106OSměsné obaly
170201ODřevo
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
190503OKompost nevyhovující jakosti
190603OExtrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190812OKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
191302OPevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
191304OKaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200125OJedlý olej a tuk
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200304OKal ze septiků a žump