Detail zařízení

Identifikační kódCZS01196
IČ provozovatele00220159
Název provozovateleSETRA, spol. s r. o.
ZÚJ provozovatele544248
UliceKompostárna Pavlíkov
PSČ27021
ObecPavlíkov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
1.3.0Kompostování odpaduKody

Povolené odpady technologie: 1.3.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020101OKaly z praní a z čištění
020103OOdpad rostlinných pletiv
020107OOdpady z lesnictví
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020401OZemina z čištění a praní řepy
020403OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020603OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701OOdpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702OOdpady z destilace lihovin
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030101OOdpadní kůra a korek
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
030308OOdpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
030311OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
170201ODřevo
190503OKompost nevyhovující jakosti
190604OProdukty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190605OExtrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
190606OProdukty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190812OKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190814OKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200302OOdpad z tržišť