Detail zařízení

Identifikační kódCZS01174
IČ provozovatele48038172
Název provozovateleEUROSUP spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele532053
UlicePrůmyslová 1343
PSČ27203
ObecKladno 3
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
7.1.0Fyzikálně-chemické procesyKody

Povolené odpady technologie: 7.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
060101NKyselina sírová a kyselina siřičitá
060102NKyselina chlorovodíková
060103NKyselina fluorovodíková
060104NKyselina fosforečná a kyselina fosforitá
060105NKyselina dusičná a kyselina dusitá
060106NJiné kyseliny
060201NHydroxid vápenatý
060203NHydroxid amonný
060204NHydroxid sodný a hydroxid draselný
060205NJiné alkálie
060311NPevné soli a roztoky obsahující kyanidy
060313NPevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
060314OPevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
060403NOdpady obsahující arsen
060704NRoztoky a kyseliny
100109NKyselina sírová
110105NKyselé mořicí roztoky
110106NKyseliny blíže nespecifikované
110107NAlkalické mořicí roztoky
110108NKaly z fosfátování
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110110OKaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
110112OOplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110114OOdpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
110301NOdpady obsahující kyanidy
110302NJiné odpady
160303NAnorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
160805NUpotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
160806NUpotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
160901NManganistany, např. manganistan draselný
160902NChromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
160903NPeroxidy, např. peroxid vodíku
160904NOxidační činidla jinak blíže neurčená
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161002OOdpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161004OVodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
190404OChladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
190702NPrůsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190703OPrůsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
190906ORoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191308OJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
200114NKyseliny
200115NZásady