Detail zařízení

Identifikační kódCZS01154
IČ provozovatele00067041
Název provozovateleTechnické služby města Nymburka
ZÚJ provozovatele537004
UliceDrahelická 230
PSČ28802
ObecNymburk
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
130111NSyntetické hydraulické oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150107OSkleněné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200301OSměsný komunální odpad
200307OObjemný odpad