Detail zařízení

Identifikační kódCZS01143
IČ provozovatele00220159
Název provozovateleSETRA, spol. s r. o.
ZÚJ provozovatele539147
Ulicepoz. parc.č.99/2 a 99/4 k.ú. Velké Číčov
PSČ25268
ObecČíčovice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
1.3.0Kompostování odpaduKody

Povolené odpady technologie: 1.3.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020103OOdpad rostlinných pletiv
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107OOdpady z lesnictví
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020401OZemina z čištění a praní řepy
030101OOdpadní kůra a korek
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
030307OMechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
030311OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
150103ODřevěné obaly
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190902OKaly z čiření vody
191201OPapír a lepenka
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200306OOdpad z čištění kanalizace