Detail zařízení

Identifikační kódCZS01120
IČ provozovatele26735601
Název provozovateleKOVOŠROT LORENZ, s.r.o.
ZÚJ provozovatele538060
UlicePodnikatelská,areál VÚ
PSČ19011
ObecPraha-Běchovice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
080410OJiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
120101O/NPiliny a třísky železných kovů
120101OPiliny a třísky železných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
160120OSklo
160121NNebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160601NOlověné akumulátory
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170401O/NMěď, bronz, mosaz
170401OMěď, bronz, mosaz
170402O/NHliník
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405O/NŽelezo a ocel
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407O/NSměsné kovy
170407OSměsné kovy
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200101OPapír a lepenka
200139OPlasty
200140OKovy
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad