Detail zařízení

Identifikační kódCZS01116
IČ provozovatele25252852
Název provozovateleRecycling - kovové odpady a.s.
ZÚJ provozovatele534005
UlicePod Nádražím 1849
PSČ28601
ObecČáslav
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.1Sběr autovrakuKody
11.1.0Sběr odpaduKody
3.1.1Demontáž autovrakuKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020110OKovové odpady
100202ONezpracovaná struska
100210OOkuje z válcování
100903OPecní struska
120101O/NPiliny a třísky železných kovů
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
120103O/NPiliny a třísky neželezných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
120113OOdpady ze svařování
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150107OSkleněné obaly
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
160104NAutovraky
160116ONádrže na zkapalněný plyn
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160603NBaterie obsahující rtuť
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
190102OŽelezné materiály získané z pevných zbytků po spalování
191001OŽelezný a ocelový odpad
191002ONeželezný odpad
191006OJiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
191201OPapír a lepenka
191202OŽelezné kovy
191203ONeželezné kovy
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
200101OPapír a lepenka
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200140OKovy