Detail zařízení

Identifikační kódCZS01111
IČ provozovatele45809712
Název provozovatele.A.S.A., spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele532053
Uliceareál Celestica, Billundská 3111, Kladno
PSČ27201
ObecKladno
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
070217OOdpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080318OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
100811OJiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
170402OHliník
170405OŽelezo a ocel
170407OSměsné kovy
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200301OSměsný komunální odpad