Detail zařízení

Identifikační kódCZS01110
IČ provozovatele00236756
Název provozovateleObec Byšice
ZÚJ provozovatele534722
Ulice
PSČ27732
ObecByšice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102O/NPlastové obaly
150102OPlastové obaly
150104O/NKovové obaly
150104OKovové obaly
150107O/NSkleněné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160604OAlkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200125OJedlý olej a tuk
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200139O/NPlasty
200139OPlasty
200301OSměsný komunální odpad
200307OObjemný odpad