Detail zařízení

Identifikační kódCZS01081
IČ provozovatele00243221
Název provozovateleMĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
ZÚJ provozovatele541231
UlicePod Topoly 801
PSČ26242
ObecRožmitál pod Třemšínem
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
130113NJiné hydraulické oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150107OSkleněné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160604OAlkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170405OŽelezo a ocel
170605NStavební materiály obsahující azbest
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200110OOděvy
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200307OObjemný odpad