Detail zařízení

Identifikační kódCZS01077
IČ provozovatele25052209
Název provozovateleKD WASTE, s.r.o.
ZÚJ provozovatele531057
UlicePar. č. 67/3, 1072/1
PSČ26601
ObecBeroun
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
8.1.0Zařízení S-IO (inertní odpad)Kody
3.2.0Drcení odpaduKody

Povolené odpady technologie: 8.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
010413OOdpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100202ONezpracovaná struska
100903OPecní struska
100906OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
100908OLicí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101301OOdpad surovin před tepelným zpracováním
101304OOdpady z kalcinace a hašení vápna
101311OOdpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
101313OPevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
101314OOdpadní beton a betonový kal
110110OKaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
161102OJiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
190703OPrůsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
190802OOdpady z lapáků písku