Detail zařízení

Identifikační kódCZS01062
IČ provozovatele49356607
Název provozovateleHERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele539694
UliceŽivcových 251
PSČ15500
ObecPraha 13
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020201OKaly z praní a z čištění
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020204OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
101014OOdpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
101314OOdpadní beton a betonový kal
170101OBeton
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200125OJedlý olej a tuk
200202OZemina a kameny
200304OKal ze septiků a žump
200306OOdpad z čištění kanalizace