Detail zařízení

Identifikační kódCZS00997
IČ provozovatele49284029
Název provozovateleINDAVER Czechia s.r.o.
ZÚJ provozovatele575127
Ulice
PSČ53501
ObecJedousov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070104NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
110105NKyselé mořicí roztoky
110107NAlkalické mořicí roztoky
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110198NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108NOdpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110NSyntetické řezné oleje
120112NUpotřebené vosky a tuky
120114NKaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130105NNechlorované emulze
130109NChlorované hydraulické minerální oleje
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130204NChlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130306NMinerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130309NSnadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310NJiné izolační a teplonosné oleje
130401NOleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402NOleje z kanalizace přístavních mol
130403NOleje ze dna jiných lodí
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130703NJiná paliva (včetně směsí)
130802NJiné emulze
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
160708NOdpady obsahující ropné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
190702NPrůsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25