Detail zařízení

Identifikační kódCZS00834
IČ provozovatele29010161
Název provozovateleSKL RECYKLOSTAV s.r.o.
ZÚJ provozovatele537501
Ulice
PSČ28923
ObecMilovice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
5.2.0Recyklace odpaduKody

Povolené odpady technologie: 5.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020103OOdpad rostlinných pletiv
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020110OKovové odpady
030101OOdpadní kůra a korek
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
160103OPneumatiky
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
191202OŽelezné kovy
191203ONeželezné kovy
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
191209ONerosty (např. písek, kameny)
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad