Detail zařízení

Identifikační kódCZS00819
IČ provozovatele49356089
Název provozovateleAVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ZÚJ provozovatele535451
UlicePrůmyslová 1002
PSČ29471
ObecBenátky nad Jizerou
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
8.2.0Zařízení S-NO (nebezpečný odpad)Kody
8.4.0Zařízení S-OO1 (ostatní odpad)Kody
8.6.0Zařízení S-OO3 (ostatní odpad)Kody

Povolené odpady technologie: 8.6.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010101OOdpady z těžby rudných nerostů
010102OOdpady z těžby nerudných nerostů
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010308ORudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
010410ONerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
010411OOdpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
010412OHlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
010413OOdpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
010504OVrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
010508OVrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
020101OKaly z praní a z čištění
020102OOdpad živočišných tkání
020103OOdpad rostlinných pletiv
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107OOdpady z lesnictví
020109OAgrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
020199OOdpady jinak blíže neurčené
020204OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020299OOdpady jinak blíže neurčené
020302OOdpady konzervačních činidel
020303OOdpady z extrakce rozpouštědly
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020401OZemina z čištění a praní řepy
020402OOdpad uhličitanu vápenatého
020403OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020499OOdpady jinak blíže neurčené
020502OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020602OOdpady konzervačních činidel
020603OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020699OOdpady jinak blíže neurčené
020702OOdpady z destilace lihovin
020703OOdpady z chemického zpracování
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020799OOdpady jinak blíže neurčené
030101OOdpadní kůra a korek
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030199OOdpady jinak blíže neurčené
030301OOdpadní kůra a dřevo
030307OMechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
030308OOdpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
030310OVýmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
030311OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
040101OOdpadní klihovka a štípenka
040102OOdpad z loužení
040107OKaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040108OOdpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
040109OOdpady z úpravy a apretace
040199OOdpady jinak blíže neurčené
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040215OJiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
040217OJiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
050110OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
050113OKaly z napájecí vody pro kotle
050114OOdpad z chladicích kolon
050117OAsfalt
050199OOdpady jinak blíže neurčené
050604OOdpad z chladicích kolon
060399OOdpady jinak blíže neurčené
060503OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
060904OJiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
060999OOdpady jinak blíže neurčené
061199OOdpady jinak blíže neurčené
061303OSaze průmyslově vyráběné
061304NOdpady ze zpracování azbestu
061399OOdpady jinak blíže neurčené
070112OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
070199OOdpady jinak blíže neurčené
070212OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
070213OPlastový odpad
070215OOdpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
070217OOdpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
070299OOdpady jinak blíže neurčené
070312OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
070412OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
070499OOdpady jinak blíže neurčené
070512OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
070514OPevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
070599OOdpady jinak blíže neurčené
070612OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
070699OOdpady jinak blíže neurčené
070712OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
070799OOdpady jinak blíže neurčené
080112OJiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080114OJiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
080116OJiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
080118OJiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
080199OOdpady jinak blíže neurčené
080201OOdpadní práškové barvy
080202OVodné kaly obsahující keramické materiály
080203OVodné suspenze obsahující keramické materiály
080299OOdpady jinak blíže neurčené
080313OOdpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
080315OKaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
080318OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
080399OOdpady jinak blíže neurčené
080410OJiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
080412OJiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
080414OJiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
080499OOdpady jinak blíže neurčené
090108OFotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
090110OFotoaparáty na jedno použití bez baterií
090199OOdpady jinak blíže neurčené
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
100103OPopílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100115OŠkvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
100117OPopílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
100119OOdpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
100121OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
100123OVodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
100124OPísky z fluidních loží
100125OOdpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
100126OOdpady z čištění chladicí vody
100208OJiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
100212OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
100214OKaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
100215OJiné kaly a filtrační koláče
100299OOdpady jinak blíže neurčené
100318OOdpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
100320OPrach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
100324OPevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
100326OKaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
100328OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
100410OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
100509OOstatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
100610OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
100708OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
100813OOdpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
100814OOdpadní anody
100816OPrach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
100818OKaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
100820OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
100906OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
100910OPrach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
100914OOdpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
100916OOdpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
100999OOdpady jinak blíže neurčené
101006OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
101010OPrach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
101014OOdpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
101016OOdpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101105OÚlet a prach
101110OOdpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
101112OOdpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
101114OKaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
101116OPevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
101120OPevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
101199OOdpady jinak blíže neurčené
101201OOdpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101203OÚlet a prach
101205OKaly a filtrační koláče z čištění plynů
101206OVyřazené formy
101208OOdpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101210OPevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
101212OOdpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
101213OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
101301OOdpad surovin před tepelným zpracováním
101304OOdpady z kalcinace a hašení vápna
101306OÚlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
101309NOdpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
101310OOdpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
101311OOdpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
101313OPevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
101314OOdpadní beton a betonový kal
110114OOdpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
110203OOdpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
110299OOdpady jinak blíže neurčené
120105OPlastové hobliny a třísky
120113OOdpady ze svařování
120121OUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160119OPlasty
160120OSklo
160122OSoučástky jinak blíže neurčené
160199OOdpady jinak blíže neurčené
160212NVyřazená zařízení obsahující volný azbest
160304OAnorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
160509OVyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
161102OJiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170601NIzolační materiál s obsahem azbestu
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605NStavební materiály obsahující azbest
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
180104OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
180203OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180206OJiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
190112OJiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
190114OJiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
190116OKotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
190118OOdpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
190119OOdpadní písky z fluidních loží
190501ONezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
190502ONezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190503OKompost nevyhovující jakosti
190599OOdpady jinak blíže neurčené
190603OExtrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190604OProdukty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190605OExtrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
190606OProdukty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
190699OOdpady jinak blíže neurčené
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190812OKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190814OKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190899OOdpady jinak blíže neurčené
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
190903OKaly z dekarbonizace
190904OUpotřebené aktivní uhlí
190905ONasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190999OOdpady jinak blíže neurčené
191002ONeželezný odpad
191004OLehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
191006OJiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
191106OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
191199OOdpady jinak blíže neurčené
191204OPlasty a kaučuk
191205OSklo
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
191208OTextil
191209ONerosty (např. písek, kameny)
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
191302OPevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
191304OKaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
191306OKaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
200102OSklo
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200110OOděvy
200111OTextilní materiály
200128OBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
200130ODetergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200141OOdpady z čištění komínů
200199ODalší frakce jinak blíže neurčené
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200303OUliční smetky
200304OKal ze septiků a žump
200306OOdpad z čištění kanalizace
200307OObjemný odpad
200399OKomunální odpady jinak blíže neurčené