Detail zařízení

Identifikační kódCZS00788
IČ provozovatele45809712
Název provozovatele.A.S.A., spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele540111
UliceVe firmě Doosan Bobcat - Areál Kodetka
PSČ26301
ObecDobříš
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080201OOdpadní práškové barvy
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
130204NChlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
170101OBeton
170405OŽelezo a ocel
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
200101OPapír a lepenka
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200301OSměsný komunální odpad