Detail zařízení

Identifikační kódCZS00755
IČ provozovatele25053272
Název provozovateleKAUČUK, a.s.
ZÚJ provozovatele535273
Ulicep.č.463/10,433/204,433/205... k.ú.Veltrusy
PSČ27746
ObecVeltrusy
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
5.6.0Využití odpadu k rekultivaciKody
8.2.0Zařízení S-NO (nebezpečný odpad)Kody

Povolené odpady technologie: 8.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
070211NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
160807NUpotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
161105NVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
170106NSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
190111NPopel a struska obsahující nebezpečné látky
190115NKotelní prach obsahující nebezpečné látky
190306NSolidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky