Detail zařízení

Identifikační kódCZS00752
IČ provozovatele00235661
Název provozovateleObec Radim
ZÚJ provozovatele533629
Ulicek.ú. Radim u Kolína
PSČ28103
ObecRadim
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
5.6.0Využití odpadu k rekultivaciKody
8.3.0Zařízení S-OO (ostatní odpad)Kody

Povolené odpady technologie: 8.3.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010101OOdpady z těžby rudných nerostů
010102OOdpady z těžby nerudných nerostů
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010308ORudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010410ONerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
010411OOdpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
010412OHlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
010413OOdpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
010504OVrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020109OAgrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020401OZemina z čištění a praní řepy
020402OOdpad uhličitanu vápenatého
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030307OMechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
030310OVýmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
040101OOdpadní klihovka a štípenka
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040210OOrganické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
040215OJiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
050117OAsfalt
070213OPlastový odpad
070514OPevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
080112OJiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080118OJiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
080201OOdpadní práškové barvy
080410OJiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
080412OJiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
090107OFotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
090108OFotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
090110OFotoaparáty na jedno použití bez baterií
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
100124OPísky z fluidních loží
100125OOdpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
100201OOdpady ze zpracování strusky
100202ONezpracovaná struska
100208OJiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
100210OOkuje z válcování
100212OJiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
100903OPecní struska
100906OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
100908OLicí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
101003OPecní struska
101006OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
101008OLicí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101110OOdpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
101201OOdpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101203OÚlet a prach
101206OVyřazené formy
101301OOdpad surovin před tepelným zpracováním
101304OOdpady z kalcinace a hašení vápna
120102OÚlet železných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
120105OPlastové hobliny a třísky
120113OOdpady ze svařování
120117OOdpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
120121OUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
120199OOdpady jinak blíže neurčené
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
160119OPlasty
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160216OJiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
160306OOrganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
161102OJiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190501ONezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
190903OKaly z dekarbonizace
191201OPapír a lepenka
191205OSklo
191209ONerosty (např. písek, kameny)
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
200101OPapír a lepenka
200141OOdpady z čištění komínů
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad
200399OKomunální odpady jinak blíže neurčené