Detail zařízení

Identifikační kódCZS00626
IČ provozovatele40764877
Název provozovateleIPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
ZÚJ provozovatele500208
UliceBešťákova 457
PSČ18200
ObecPraha 8
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
080318OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
160103OPneumatiky
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
160120OSklo
160304OAnorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
191201OPapír a lepenka
191204OPlasty a kaučuk
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200111OTextilní materiály
200125OJedlý olej a tuk
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad