Detail zařízení

Identifikační kódCZS00530
IČ provozovatele27253236
Název provozovateleNemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středo
ZÚJ provozovatele529303
UliceMáchova 400
PSČ25646
ObecBenešov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
4.1.0Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energieKody

Povolené odpady technologie: 4.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020107OOdpady z lesnictví
020108NAgrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020399OOdpady jinak blíže neurčené
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020703OOdpady z chemického zpracování
030101OOdpadní kůra a korek
030104NPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030201NNehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030301OOdpadní kůra a dřevo
030305OKaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
030307OMechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
040101OOdpadní klihovka a štípenka
040102OOdpad z loužení
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040210OOrganické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
040215OJiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
040216NBarviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050108NJiné dehty
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050117OAsfalt
050603NJiné dehty
061301NAnorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
061302NUpotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
070108NJiné destilační a reakční zbytky
070110NJiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070208NJiné destilační a reakční zbytky
070210NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070211NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070299OOdpady jinak blíže neurčené
070308NJiné destilační a reakční zbytky
070310NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070311NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070408NJiné destilační a reakční zbytky
070410NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070411NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070508NJiné destilační a reakční zbytky
070510NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070511NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070599OOdpady jinak blíže neurčené
070608NOstatní destilační a reakční zbytky
070610NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070611NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070708NJiné destilační a reakční zbytky
070710NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070711NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070799OOdpady jinak blíže neurčené
080112OJiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080114OJiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
080118OJiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
080121NOdpadní odstraňovače barev nebo laků
080199OOdpady jinak blíže neurčené
080201OOdpadní práškové barvy
080299OOdpady jinak blíže neurčené
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080313OOdpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080319NDisperzní olej
080410OJiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
080412OJiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
080414OJiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
080417NKalafunový olej
090107OFotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
120105OPlastové hobliny a třísky
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120112NUpotřebené vosky a tuky
120116NOdpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120199OOdpady jinak blíže neurčené
130105NNechlorované emulze
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130506NOlej z odlučovačů oleje
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160119OPlasty
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160708NOdpady obsahující ropné látky
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170204NSklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
180101O/NOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180101OOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180102OČásti těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
180103NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180104OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
180106NChemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180107OChemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
180108NNepoužitelná cytostatika
180109NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
180201O/NOstré předměty (kromě čísla 18 02 02)
180202NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180203OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180205NChemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
180207NNepoužitelná cytostatika
180208NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07
190107NPevné odpady z čištění odpadních plynů
190110NUpotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
190115NKotelní prach obsahující nebezpečné látky
190117NOdpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
190502ONezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190801OShrabky z česlí
190806NNasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811NKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191201OPapír a lepenka
191204OPlasty a kaučuk
191206NDřevo obsahující nebezpečné látky
191208OTextil
191210OSpalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200110OOděvy
200111OTextilní materiály
200125OJedlý olej a tuk
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200128OBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
200131NNepoužitelná cytostatika
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200137NDřevo obsahující nebezpečné látky
200139OPlasty
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky