Detail zařízení

Identifikační kódCZS00529
IČ provozovatele25085221
Název provozovateleMěstský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele532576
Ulicepoz. parc.č. 2303/5, k.ú. Libušín
PSČ27306
ObecLibušín
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
12.2.0Skladování odpadu nebezpečných odpadůKody
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
070101NPromývací vody a matečné louhy
070601NPromývací vody a matečné louhy
090113NOdpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
120301NPrací vody
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190903OKaly z dekarbonizace
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191303NKaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky