Detail zařízení

Identifikační kódCZS00520
IČ provozovatele25145096
Název provozovateleKOMUNÁLNÍ SLUŽBY HOŘOVICE s.r.o.
ZÚJ provozovatele531189
UlicePod nádražím 654
PSČ26801
ObecHořovice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
030104NPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030205NJiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080113NKaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080120OJiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080318OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
101111NOdpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120112NUpotřebené vosky a tuky
120301NPrací vody
130101NHydraulické oleje obsahující PCB
130105NNechlorované emulze
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130701NTopný olej a motorová nafta
130899NOdpady jinak blíže neurčené
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140605NKaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150105OKompozitní obaly
150107OSkleněné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160603NBaterie obsahující rtuť
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708NOdpady obsahující ropné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
180101O/NOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180102OČásti těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
180103NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180109NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
180205NChemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200131NNepoužitelná cytostatika
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200139OPlasty