Detail zařízení

Identifikační kódCZS00412
IČ provozovatele25085000
Název provozovateleNYKOS a.s.
ZÚJ provozovatele513164
Ulicep.č. 540/2, k.ú. Ždánice
PSČ28163
ObecŽdánice
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
12.2.0Skladování odpadu nebezpečných odpadůKody

Povolené odpady technologie: 12.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020108NAgrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
030104NPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030201NNehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030203NOrganokovová činidla k impregnaci dřeva
040103NOdpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
040214NOdpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
040216NBarviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
050102NKaly z odsolovacích zařízení
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050104NKyselé alkylové kaly
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050107NKyselé dehty
050108NJiné dehty
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050111NOdpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050115NUpotřebené filtrační hlinky
050601NKyselé dehty
050603NJiné dehty
050701NOdpady obsahující rtuť
060313NPevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
061303O/NSaze průmyslově vyráběné
070101NPromývací vody a matečné louhy
070104NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070107NHalogenované destilační a reakční zbytky
070108NJiné destilační a reakční zbytky
070110NJiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070204NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070208NJiné destilační a reakční zbytky
070210NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070211NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070301NPromývací vody a matečné louhy
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070308NJiné destilační a reakční zbytky
070310NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070311NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070401NPromývací vody a matečné louhy
070404NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070408NJiné destilační a reakční zbytky
070410NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070411NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070501NPromývací vody a matečné louhy
070504NJiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070508NJiné destilační a reakční zbytky
070510NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070511NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070513NPevné odpady obsahující nebezpečné látky
070601NPromývací vody a matečné louhy
070604NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070608NOstatní destilační a reakční zbytky
070610NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070611NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070701NPromývací vody a matečné louhy
070704NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070708NJiné destilační a reakční zbytky
070709NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070710NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070711NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112OJiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080113NKaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080114OJiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
080115NVodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080117NOdpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080121NOdpadní odstraňovače barev nebo laků
080201O/NOdpadní práškové barvy
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080314NKaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080411NKaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080413NVodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415NOdpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
080501NOdpadní isokyanáty
090101NVodné roztoky vývojek a aktivátorů
090102NVodné roztoky vývojek ofsetových desek
100104NPopílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
110108NKaly z fosfátování
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
120105O/NPlastové hobliny a třísky
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110NSyntetické řezné oleje
120112NUpotřebené vosky a tuky
120114NKaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120116NOdpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120118NKovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120120NUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
120301NPrací vody
130105NNechlorované emulze
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604NKaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605NKaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150101O/NPapírové a lepenkové obaly
150102O/NPlastové obaly
150104O/NKovové obaly
150105O/NKompozitní obaly
150106O/NSměsné obaly
150107O/NSkleněné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160111NBrzdové destičky obsahující asbest
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160121NNebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160303NAnorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160305NOrganické odpady obsahující nebezpečné látky
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160603NBaterie obsahující rtuť
160604O/NAlkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708NOdpady obsahující ropné látky
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
160802NUpotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
160807NUpotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
180106NChemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180108NNepoužitelná cytostatika
180109NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
180205NChemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
180207NNepoužitelná cytostatika
180208NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07
190110NUpotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
190204NUpravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
190205NKaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190207NOlej a koncentráty ze separace
190208NKapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190304NOdpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
190806NNasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811NKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191101NUpotřebené filtrační hlinky
191102NKyselé dehty
191103NOdpadní voda z regenerace olejů
191206NDřevo obsahující nebezpečné látky
191211NJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200131NNepoužitelná cytostatika
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23