Detail zařízení

Identifikační kódCZS00410
IČ provozovatele47473070
Název provozovateleVaDS, spol. s r. o.
ZÚJ provozovatele599051
UliceNový Bohumín 1183
PSČ73581
ObecBohumín
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060101NKyselina sírová a kyselina siřičitá
060102NKyselina chlorovodíková
060103NKyselina fluorovodíková
060104NKyselina fosforečná a kyselina fosforitá
060106NJiné kyseliny
060201NHydroxid vápenatý
060204NHydroxid sodný a hydroxid draselný
060205NJiné alkálie
060405NOdpady obsahující Jiné těžké kovy
060502NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070308NJiné destilační a reakční zbytky
070601NPromývací vody a matečné louhy
080416OJiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108NOdpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110NSyntetické řezné oleje
120112NUpotřebené vosky a tuky
120119NSnadno biologicky rozložitelný řezný olej
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130105NNechlorované emulze
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130306NMinerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130309NSnadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310NJiné izolační a teplonosné oleje
130401NOleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402NOleje z kanalizace přístavních mol
130403NOleje ze dna jiných lodí
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130802NJiné emulze
130899NOdpady jinak blíže neurčené
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
160303NAnorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160305NOrganické odpady obsahující nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160708NOdpady obsahující ropné látky
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
190106NOdpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190702NPrůsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190802OOdpady z lapáků písku
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200304OKal ze septiků a žump