Detail zařízení

Identifikační kódCZS00345
IČ provozovatele18594590
Název provozovateleLubomír Tomášek - TOMWOOD
ZÚJ provozovatele529842
Ulicev areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú. Jankov
PSČ25703
ObecJankov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
1.1.0Biodegradace odpaduKody

Povolené odpady technologie: 1.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010505NVrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
020103OOdpad rostlinných pletiv
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107OOdpady z lesnictví
020204OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020502OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030101OOdpadní kůra a korek
030104NPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100126OOdpady z čištění chladicí vody
100211NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
101113NKaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
120112NUpotřebené vosky a tuky
120114NKaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120116NOdpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120118NKovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120120NUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130105NNechlorované emulze
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130801NOdsolené kaly nebo emulze
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160708NOdpady obsahující ropné látky
170106NSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505NVytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170507NŠtěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170801NStavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
190205NKaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190207NOlej a koncentráty ze separace
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811NKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190814OKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
191103NOdpadní voda z regenerace olejů
191105NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191303NKaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200137NDřevo obsahující nebezpečné látky
200201OBiologicky rozložitelný odpad