Detail zařízení

Identifikační kódCZS00253
IČ provozovatele48289922
Název provozovateleCELIO a.s.
ZÚJ provozovatele567256
UliceV Růžodolu 2
PSČ43514
ObecLitvínov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160601NOlověné akumulátory
200115NZásady
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200137NDřevo obsahující nebezpečné látky