Detail zařízení

Identifikační kódCZS00242
IČ provozovatele49826271
Název provozovateleLimek plus spol. s r.o.
ZÚJ provozovatele532398
UliceChržín
PSČ27324
ObecChržín
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
1.2.0Dekontaminace odpaduKody

Povolené odpady technologie: 1.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010505NVrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506NVrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
020103OOdpad rostlinných pletiv
020107OOdpady z lesnictví
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050108NJiné dehty
050111NOdpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050112NRopa obsahující kyseliny
050603NJiné dehty
070101NPromývací vody a matečné louhy
070111NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070501NPromývací vody a matečné louhy
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130802NJiné emulze
160708NOdpady obsahující ropné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
170201ODřevo
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505NVytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170507NŠtěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
190812OKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191303NKaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky