Detail zařízení

Identifikační kódCZS00234
IČ provozovatele43757511
Název provozovateleJosef Vítek Ing. - SYRAEL
ZÚJ provozovatele538779
Ulice195
PSČ25063
ObecSluhy
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
080113NKaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080307OVodné kaly obsahující tiskařské barvy
080308OVodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080313OOdpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
080314NKaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080411NKaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080413NVodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415NOdpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
090101NVodné roztoky vývojek a aktivátorů
090104NRoztoky ustalovačů
090106NOdpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
090107OFotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
090108OFotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130702NMotorový benzín
140602NJiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604NKaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605NKaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150102OPlastové obaly
150104OKovové obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160119OPlasty
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160708NOdpady obsahující ropné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
170204NSklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23