Detail zařízení

Identifikační kódCZS00132
IČ provozovatele47543655
Název provozovateleTechnické služby Benešov,s r.o.
ZÚJ provozovatele529303
UliceNa Spořilově 1371
PSČ25601
ObecBenešov
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
12.2.0Skladování odpadu nebezpečných odpadůKody

Povolené odpady technologie: 12.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
130113NJiné hydraulické oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160113NBrzdové kapaliny
160199OOdpady jinak blíže neurčené
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
200113NRozpouštědla
200117NFotochemikálie
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200131NNepoužitelná cytostatika
200132NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23