Detail zařízení

Identifikační kódCZS00120
IČ provozovatele14471591
Název provozovateleMiroslav Karas - DESTRO
ZÚJ provozovatele532053
Ulicepar.č. 6095/1 k.ú. Kladno
PSČ27201
ObecKladno
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
5.2.0Recyklace odpaduKody
3.2.0Drcení odpaduKody

Povolené odpady technologie: 5.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100105OPevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
100201OOdpady ze zpracování strusky
100202ONezpracovaná struska
100501OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100601OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100701OStrusky (z prvního a druhého tavení)
100809OJiné strusky
100903OPecní struska
100906OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
101208OOdpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
120117OOdpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
161102OJiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03