Detail zařízení

Identifikační kódCZS00104
IČ provozovatele44378653
Název provozovateleIng. Vlastimil Ladýř - Ladeo
ZÚJ provozovatele535419
Uliceareál Škoda auto, par.č.1743, k.ú.M.Boleslav
PSČ29301
ObecMladá Boleslav 1
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody
3.2.0Drcení odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
080115NVodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
100903OPecní struska
100912OJiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
100914OOdpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
120112NUpotřebené vosky a tuky
120117OOdpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
120118NKovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120199OOdpady jinak blíže neurčené
130105NNechlorované emulze
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150102OPlastové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150109OTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160209NTransformátory a kondenzátory obsahující PCB
160210NJiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
160211NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160215NNebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
160216OJiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160509OVyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160605OJiné baterie a akumulátory
160807NUpotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
170201ODřevo
180103NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200301OSměsný komunální odpad