Detail zařízení

Identifikační kódCZS00069
IČ provozovatele61778516
Název provozovateleRUMPOLD-P s.r.o.
ZÚJ provozovatele564249
Uliceparc.č. 325 k.ú. Chrást u Tochovic
PSČ26272
ObecChrást
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
12.2.0Skladování odpadu nebezpečných odpadůKody
12.1.0Skladování odpadu ostatních odpadůKody

Povolené odpady technologie: 12.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010304NHlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
010305NJiná hlušina obsahující nebezpečné látky
010307NJiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010407NOdpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010505NVrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506NVrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
020108NAgrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
030104NPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030201NNehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030202NChlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030203NOrganokovová činidla k impregnaci dřeva
030204NAnorganická činidla k impregnaci dřeva
030205NJiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
040103NOdpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
040214NOdpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
040216NBarviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
040219NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050102NKaly z odsolovacích zařízení
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050104NKyselé alkylové kaly
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050107NKyselé dehty
050108NJiné dehty
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050111NOdpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050112NRopa obsahující kyseliny
050115NUpotřebené filtrační hlinky
050601NKyselé dehty
050603NJiné dehty
050701NOdpady obsahující rtuť
060101NKyselina sírová a kyselina siřičitá
060102NKyselina chlorovodíková
060103NKyselina fluorovodíková
060104NKyselina fosforečná a kyselina fosforitá
060105NKyselina dusičná a kyselina dusitá
060106NJiné kyseliny
060201NHydroxid vápenatý
060203NHydroxid amonný
060204NHydroxid sodný a hydroxid draselný
060205NJiné alkálie
060311NPevné soli a roztoky obsahující kyanidy
060313NPevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
060315NOxidy kovů obsahující těžké kovy
060403NOdpady obsahující arsen
060404NOdpady obsahující rtuť
060405NOdpady obsahující Jiné těžké kovy
060502NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060602NOdpady obsahující nebezpečné sulfidy
060701NOdpady obsahující azbest z elektrolýzy
060702NAktivní uhlí z výroby chlóru
060703NKaly síranu barnatého obsahující rtuť
060704NRoztoky a kyseliny
060802NOdpady obsahující nebezpečné silikony
060903NReakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
061002NOdpady obsahující nebezpečné látky
061301NAnorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
061302NUpotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
061304NOdpady ze zpracování azbestu
061305NOdpadní saze ze spalování
070101NPromývací vody a matečné louhy
070103NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070104NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070107NHalogenované destilační a reakční zbytky
070108NJiné destilační a reakční zbytky
070109NHalogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070110NJiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
070111NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070201NPromývací vody a matečné louhy
070203NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070207NHalogenované destilační a reakční zbytky
070208NJiné destilační a reakční zbytky
070209NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070210NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070211NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070214NOdpady přísad obsahující nebezpečné látky
070216NOdpady obsahující nebezpečné silikony
070301NPromývací vody a matečné louhy
070303NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070307NHalogenované destilační a reakční zbytky
070308NJiné destilační a reakční zbytky
070309NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070310NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070311NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070401NPromývací vody a matečné louhy
070403NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070404NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070407NHalogenované destilační a reakční zbytky
070408NJiné destilační a reakční zbytky
070409NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070410NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070411NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070413NPevné odpady obsahující nebezpečné látky
070501NPromývací vody a matečné louhy
070503NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504NJiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070507NHalogenované destilační a reakční zbytky
070508NJiné destilační a reakční zbytky
070509NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070510NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070511NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070513NPevné odpady obsahující nebezpečné látky
070601NPromývací vody a matečné louhy
070603NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607NHalogenované destilační a reakční zbytky
070608NOstatní destilační a reakční zbytky
070609NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070610NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070611NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070701NPromývací vody a matečné louhy
070703NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070707NHalogenované destilační a reakční zbytky
070708NJiné destilační a reakční zbytky
070709NHalogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070710NJiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
070711NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080113NKaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080115NVodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080117NOdpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080121NOdpadní odstraňovače barev nebo laků
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080314NKaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080316NOdpadní leptací roztoky
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080319NDisperzní olej
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080411NKaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080413NVodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415NOdpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
080417NKalafunový olej
080501NOdpadní isokyanáty
090101NVodné roztoky vývojek a aktivátorů
090102NVodné roztoky vývojek ofsetových desek
090103NRoztoky vývojek v rozpouštědlech
090104NRoztoky ustalovačů
090105NBělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
090106NOdpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
090111NFotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
090113NOdpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
100104NPopílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100109NKyselina sírová
100113NPopílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
100114NŠkvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100116NPopílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100118NOdpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
100120NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100122NVodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
100207NPevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100211NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100213NKaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100304NStrusky z prvního tavení
100308NSolné strusky z druhého tavení
100309NČerné stěry z druhého tavení
100315NStěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
100317NOdpady obsahující dehet z výroby anod
100319NPrach ze spalin obsahující nebezpečné látky
100321NJiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
100323NPevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
100325NKaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
100327NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100329NOdpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
100401NStrusky (z prvního a druhého tavení)
100402NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100403NArzeničnan vápenatý
100404NPrach z čištění spalin
100405NJiný úlet a prach
100406NPevný odpad z čištění plynu
100407NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100409NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100503NPrach z čištění spalin
100505NPevné odpady z čištění plynu
100506NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100508NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100510NStěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
100603NPrach z čištění spalin
100606NPevný odpad z čištění plynu
100607NKaly a filtrační koláče z čištění plynu
100609NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100707NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100808NSolné strusky z prvního a druhého tavení
100810NStěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
100812NOdpady obsahující dehet z výroby anod
100815NPrach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
100817NKaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
100819NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100905NLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
100907NLicí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
100909NPrach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
100911NJiný úlet obsahující nebezpečné látky
100913NOdpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
100915NOdpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
101005NLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
101007NLicí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
101009NPrach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
101011NJiný úlet obsahující nebezpečné látky
101013NOdpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
101015NOdpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
101109NOdpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
101111NOdpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
101113NKaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
101115NPevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
101117NKaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
101119NPevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
101209NPevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
101211NOdpady z glazování obsahující těžké kovy
101309NOdpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
101312NPevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
101401NOdpad z čištění plynu obsahující rtuť
110105NKyselé mořicí roztoky
110106NKyseliny blíže nespecifikované
110107NAlkalické mořicí roztoky
110108NKaly z fosfátování
110109NKaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110115NVýluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
110116NNasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
110198NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
110202NKaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
110205NOdpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
110207NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
110301NOdpady obsahující kyanidy
110302NJiné odpady
110503NPevné odpady z čištění plynu
110504NUpotřebené tavidlo
120106NOdpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108NOdpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110NSyntetické řezné oleje
120112NUpotřebené vosky a tuky
120114NKaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
120116NOdpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
120118NKovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120119NSnadno biologicky rozložitelný řezný olej
120120NUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130101NHydraulické oleje obsahující PCB
130104NChlorované emulze
130105NNechlorované emulze
130109NChlorované hydraulické minerální oleje
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130204NChlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130301NOdpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
130306NMinerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130309NSnadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310NJiné izolační a teplonosné oleje
130401NOleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402NOleje z kanalizace přístavních mol
130403NOleje ze dna jiných lodí
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130702NMotorový benzín
130703NJiná paliva (včetně směsí)
130801NOdsolené kaly nebo emulze
130802NJiné emulze
140601NChlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
140602NJiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604NKaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605NKaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150101O/NPapírové a lepenkové obaly
150102O/NPlastové obaly
150103O/NDřevěné obaly
150104O/NKovové obaly
150105O/NKompozitní obaly
150106O/NSměsné obaly
150107O/NSkleněné obaly
150109O/NTextilní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111NKovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160107NOlejové filtry
160108NSoučástky obsahující rtuť
160109NSoučástky obsahující PCB
160110NVýbušné součásti (např. airbagy)
160111NBrzdové destičky obsahující asbest
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160119O/NPlasty
160121NNebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
160122O/NSoučástky jinak blíže neurčené
160209NTransformátory a kondenzátory obsahující PCB
160210NJiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
160211NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
160212NVyřazená zařízení obsahující volný azbest
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160215NNebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
160303NAnorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160305NOrganické odpady obsahující nebezpečné látky
160401NOdpadní munice
160402NOdpad ze zábavní pyrotechniky
160403NJiné odpadní výbušniny
160504NPlyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160603NBaterie obsahující rtuť
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708NOdpady obsahující ropné látky
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
160802NUpotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
160805NUpotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
160806NUpotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
160807NUpotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
160901NManganistany, např. manganistan draselný
160902NChromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
160903NPeroxidy, např. peroxid vodíku
160904NOxidační činidla jinak blíže neurčená
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161101NVyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
161103NJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
161105NVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
170106NSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170204NSklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170410NKabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505NVytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170507NŠtěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170601NIzolační materiál s obsahem azbestu
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170605NStavební materiály obsahující azbest
170801NStavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
170901NStavební a demoliční odpady obsahující rtuť
170902NStavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
180101O/NOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180103NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180106NChemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180108NNepoužitelná cytostatika
180109NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
180110NOdpadní amalgám ze stomatologické péče
180201O/NOstré předměty (kromě čísla 18 02 02)
180202NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180205NChemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
180207NNepoužitelná cytostatika
180208NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07
190105NFiltrační koláče z čištění odpadních plynů
190106NOdpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190107NPevné odpady z čištění odpadních plynů
190110NUpotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
190111NPopel a struska obsahující nebezpečné látky
190113NPopílek obsahující nebezpečné látky
190115NKotelní prach obsahující nebezpečné látky
190117NOdpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
190204NUpravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
190205NKaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190207NOlej a koncentráty ze separace
190208NKapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190209NPevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190211NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
190304NOdpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
190306NSolidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
190402NPopílek a jiný odpad z čištění spalin
190403NNevitrifikovaná pevná fáze
190702NPrůsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190806NNasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190807NRoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190808NOdpad z membránového systému obsahující těžké kovy
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811NKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191003NLehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
191005NJiné frakce obsahující nebezpečné látky
191101NUpotřebené filtrační hlinky
191102NKyselé dehty
191103NOdpadní voda z regenerace olejů
191104NOdpady z čištění paliv pomocí zásad
191105NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191107NOdpady z čištění spalin
191206NDřevo obsahující nebezpečné látky
191211NJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
191301NPevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191303NKaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200131NNepoužitelná cytostatika
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200137NDřevo obsahující nebezpečné látky