Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Středočeského kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.
Zobrazované informace doporučujeme ověřit u oprávněných osob.
Vytvořil © 2000-2019 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.3.0
poslední editace databáze: 7.2.2018 8:49:10