Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dolín628506359/21
Dolín628506274/20
Dolín62850655/1
Dolín62850655/2