Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dobříš6279681373/12
Dobříš6279681373/13
Dobříš6279683625