Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
2001Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
2002Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
2003Ostatní komunální odpady