Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
1901Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
1902Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)
1903Stabilizované/ solidifikované odpady
1904Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
1905Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
1906Odpady z anaerobního zpracování odpadu
1907Průsaková voda ze skládek
1908Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
1909Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
1910Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
1911Odpady z regenerace olejů
1912Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,lisování, peletizace)
1913Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody