Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
1701Beton, cihly, tašky a keramika
1702Dřevo, sklo a plasty
1703Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
1704Kovy (včetně jejich slitin)
1705Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
1706Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
1708Stavební materiál na bázi sádry
1709Jiné stavební a demoliční odpady