Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
1601Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
1602Odpady z elektrického a elektronického zařízení
1603Vadné šarže a nepoužité výrobky
1604Odpadní výbušniny
1605Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
1606Baterie a akumulátory
1607Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
1608Upotřebené katalyzátory
1609Oxidační činidla
1610Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
1611Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály