Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
1501Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
1502Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy