Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
1001Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
1002Odpady z průmyslu železa a oceli
1003Odpady z pyrometalurgie hliníku
1004Odpady z pyrometalurgie olova
1005Odpady z pyrometalurgie zinku
1006Odpady z pyrometalurgie mědi
1007Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
1008Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
1009Odpady ze slévání železných odlitků
1010Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
1011Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
1012Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
1013Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
1014Odpady z krematorií