Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
0801Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
0802Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
0803Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
0804Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
0805Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08