Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
0701Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
0702Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
0703Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
0704Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
0705Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
0706Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
0707Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků