Katalog odpadů

Zobrazit celý katalog odpadů
kódnázev
0601Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
0602Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
0603Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
0604Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
0605Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
0606Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
0607Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
0608Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
0609Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
0610Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
0611Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
0613Odpady z jiných anorganických chemických procesů